Stiri/Press Releases

Cele mai nocive 13 modificări aduse Codului penal de coaliția PSD-ALDE

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, modificările la Codul penal criticate de opoziție, reprezentanții magistraților și societatea civilă. Printre cele mai importante modificări sunt cele prin care se dezincriminează total neglijența în serviciu și parțial abuzul în serviciu. Proiectul de modificare a Codului penal a primit în plenul Camerei Deputaților, la doar o zi după votul din Senat, 167 voturi „pentru”, 97 voturi „împotrivă” și 19 abțineri. 

1. Abuzul în serviciu. Infracţiunea nu se pedepseşte dacă prejudiciul este până în salariul minim brut pe economie - 1.900 de lei. În plus, se consideră abuz în serviciu dacă scopul este de a obţine foloase materiale necuvenite pentru sine, soţ sau rude până la gradul II. Adică, NU și pentru terți. Parlamentul a eliminat din sfera infracţiunii de abuz în serviciu și elaborarea, emiterea sau aprobarea actelor normative de către Parlament şi Guvern.
 

Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, reglementate expres prin legi, ordonanţe de guvern sau ordonanţe de urgenţă, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii exprese dintr-o lege, Ordonanţă de urgenţă sau Ordonanţă de guvern, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afini până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit şi prin acesta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă”, este forma votată de Parlament la abuzul în serviciu, formă propusă de PSD.

Forma actuală a abuzului în serviciu nu prevedea un prag până la care fapta nu se pedepseşte penal, limita maximă a pedepsei era de 7 ani, nu de 5 ani, și nu erau exceptate emiterea și aprobarea de acte normative.

2. Neglijența în serviciu. Infracțiunea a fost eliminată cu totul.

 

În forma actuală a Codului penal, aceasta este definită astfel: „Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

3. Grupul infracțional organizat. A fost redefinită infracțiunea, în sensul că nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi fără a avea o continuitate.

„Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. Prin infracţiune gravă se înţelege oricare dintre infracţiunile prevăzute de art. 223 alin. (2) din Codul de Procedură Penală, inclusiv acelea pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare”, este forma adoptată de Parlament.

4. Favorizarea infractorului. Infracțiunea a fost redefinită în sensul că nu se consideră favorizarea infractorului dacă fapta a fost săvârșită de un afin până la gradul II și dacă este vorba de emiterea de acte normative.

5. Traficul de influență. Infracțiunea a fost redefinită în sensul că trebuie să fie vorba de pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii „de bani sau alte foloase materiale” (în forma actuală a Codului penal, era doar „de bani sau alte foloase”), iar promisiunea de a interveni să fie urmată de intervenția propriu-zisă (în forma actuală nu există această condiționare).

6. Reducerea pedepselor pentru infracțiunile de serviciu. Pentru o serie de infracțiuni, printre care delapidare și abuz în serviciu, achitarea prejudiciului atrage înjumătățirea pedepselor.

„Dacă infracţiunile prevăzute la art. 295 şi 297-300 au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate”, este forma adoptată de Parlament.

În plus, în cazul delapidării, se va considera că a fost comisă fapta doar dacă există o plângere prealabilă.

7. Reducerea pedepsei pentru concursul de infracțiuni. Sporul de pedeapsă la concursul de infracțiuni va fi de maximum 3 ani adăugat la pedeapsa cea mai grea. În prezent, acesta este calculat ca o treime din totalul celorlalte pedepse, după care se adaugă la pedepsa cea mai grea.

8. Reducerea termenelor de prescripție. Pentru infracţiuni pentru care pedeapsa închisorii este mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani, termenul de prescripţie a răspunderii penale scade de la 10 la 8 ani.

Pentru infracțiuni cu pedepse de peste 5 ani dar până în 10 ani, termenul de prescripție se reduce de la 8 ani la 5 ani.

Pentru infracțiuni cu pedepse de peste un an dar mai mici de 5 ani, termenul de prescripție se reduce de la 5 ani la 3 ani.

Pentru infracțiuni cu pedepse de până într-un an de închisoare sau amendă, termenul de prescripție nu mai este prevăzut de Codul penal. Pe forma în vigoare, era de 3 ani.

9. Îngreunarea confiscării extinse. Parlamentul a decis ca bunurile transferate de persoana condamnată către un membru al familiei să poată fi confiscate doar „dacă acesta a cunoscut că scopul transferului este evitarea confiscării sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul”.

O altă modificare prevede: „Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa  prevăzută de  lege este  închisoarea de  4 ani  sau  mai mare, instanţa îşi formează convingerea, în baza elementelor de fapt şi a probelor administrate, că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei”.

De asemenea, pentru spălarea banilor sau constituirea unui grup infracţional nu se mai dispune confiscarea extinsă.

10. Eliberare condiționată mai devreme. Parlamentul a redus toate termenele prevăzute pentru acordarea liberării condiţionate. Astfel, pentru pedepsele mai mici de 10 ani, liberarea condiţionată se dispune după executarea a jumătate din durată, iar pentru condamnaţii care au împlinit 60 de ani, liberarea se dispune după executarea a doar unei treimi din durata pedepsei.

11. Circumstanțe atenuante. Acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, va constitui circumstanță atenuantă, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanță în ultimii cinci ani dinaintea comiterii faptei.

În forma nouă a Codului penal, nu vor mai fi exceptate de la aplicarea acesteia infracțiunile de corupție și cele asimilate infracțiunilor de corupție.

12. Presiuni asupra magistraților. Două noi infracțiuni introduse în Codul penal prevăd pedepse cu închisoarea pentru prezentarea unei persoane suspectate sau acuzate ca și cum ar fi condamnată, respectiv pentru „încălcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecător imparțial și independent prin orice intervenție care afectează procesul de repartizare aleatorie a dosarelor”.

13. Descurajarea denunțurilor. În cazul dării de mită, mituitorul ar scăpa de pedeapsă doar dacă denunță fapta „nu mai târziu de 1 an de la data săvârșirii acesteia”.

Material informativ /Informaţii generale

- Alegerile pentru Preşedintele României vor avea loc duminică, 2 noiembrie 2014.

- Votarea începe la ora 7.00, ora locală, şi se desfăşoară până la ora 21.00, ora locală, când secţia de votare se închide.

- Persoanele care la ora 21.00 se află în sala în care se votează pot să-şi exercite dreptul de vot.

- Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin acesta va avea loc duminică, 16 noiembrie 2014.

Condiţiile de exercitare a votului pentru turul al doilea sunt aceleaşi cu cele din primul tur.

Sectii de vot Chicago:

CHICAGO 1 Secţia de votare Nr. 262, Adresa: Consulatul General al Romaniei la Chicago: 737 N. Michigan Avenue, Suite 1170, Chicago, IL 60611


CHICAGO 2 Secţia de votare Nr. 263, Adresa: Logos Christian Academy - 7280 N. Caldwell Avenue, Niles, IL 60714

p.s. Cei care au pasaportul expirat pot vota daca aplica la consulat pentru un titlu de calatorie care se elibereaza pe loc chiar si in ziua alegerilor!


CINE are drept de vot?

PENTRU A PUTEA VOTA TREBUIE SĂ AVEŢI ACTE DE IDENTITATE VALABILE!

Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv şi care nu au drepturile electorale interzise.

În cazul în care va fi organizat un al doilea tur de scrutin, cetăţenii români care împlinesc vârsta de 18 ani între cele două tururi, inclusiv în ziua alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot la cel de-al doilea tur de scrutin.

Nu au drept de vot debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi persoanele care sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta, care nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

 


UNDE votează cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate?

Cetăţenii români care se află în ziua alegerilor în străinătate, pot să îşi exercite dreptul de vot la orice secţie de votare organizată în străinătate.

 

 

Dacă în ziua votului sunt în străinătate, ca turist, pot vota?

Da, cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate, în scop turistic, pot vota la orice secţie de votare organizată în străinătate!

LISTA SECŢIILOR DE VOTARE organizate în străinătate şi adresele acestora pot fi vizualizate accesând pagina de web a Ministerului Afacerilor Externe: http://www.mae.ro/prezidentiale-2014 sau pe cele ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

 

 

Unde votează cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care în ziua alegerilor se află în România?

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care în ziua votării se află în România pot vota la orice secţie de votare din ţară. Ei vor fi înscrişi pe tabele electorale.


Unde vor fi înscrişi cetăţenii români care votează în străinătate?

Cetăţenii români care votează la secţiile organizate în străinătate vor fi înscrişi pe tabele electorale.


Important!

Cetăţenii români care votează la secţiile organizate în străinătate, precum şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în ţară, îşi pot exercita dreptul de vot după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin.ACTELE în baza cărora pot vota cetăţenii români care se află în străinătate în ziua votării

Potrivit Deciziei nr. 10D/15.09.2014, completată cu Decizia nr. 101/29.10.2014 a Biroului Electoral Central, cetăţenii români cu domiciliul în România care în ziua votării se află în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

· paşaportul diplomatic,

· paşaportul diplomatic electronic;

· paşaportul de serviciu;

· paşaportul de serviciu electronic;

· paşaportul simplu;

· paşaportul simplu electronic;

· paşaportul simplu temporar;

· titlul de călătorie;

· cartea de identitate;

· cartea de identitate electronică;

· cartea de identitate provizorie;

· buletinul de identitate.Cetăţenii români cu domiciliul în România care în ziua votării se află în străinătate în state care permit accesul pe teritoriul lor în baza cărţii de identitate, îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în acele state în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

· paşaportul diplomatic,

· paşaportul diplomatic electronic;

· paşaportul de serviciu;

· paşaportul de serviciu electronic;

· paşaportul simplu;

· paşaportul simplu electronic;

· paşaportul simplu temporar;

· cartea de identitate;

· cartea electronică de identitate;

· titlul de călătorie.Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care în ziua votării se află în străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

· paşaportul simplu cu menţionarea ţării de domiciliu (CRDS);

· paşaportul simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu (CRDS);

· paşaportul simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu (CRDS);

· titlul de călătorie.Actele în baza cărora pot vota cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care în ziua alegerilor se află în România

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care în ziua votării se află în ţară îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în România, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

· paşaportul simplu cu menţionarea ţării de domiciliu (CRDS);

· paşaportul simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu (CRDS);

· paşaportul simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu (CRDS);

 


Este necesară cartea de alegător în străinătate?

La alegerile pentru Preşedintele României din 2014 NU se utilizează CARTEA DE ALEGĂTOR.

 

Se poate vota dacă la ora închiderii mai sunt cetăţeni în secţie?

Da. Persoanele care la ora 21.00 se află în sala în care se votează pot să-şi exercite dreptul de vot.


Atenţie! SECŢIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE NU VOR AVEA SAU UTILIZA URNE SPECIALE (MOBILE)!

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale, urna specială poate fi utilizată doar pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară.

 

SECTIILE de VOT din SUA


WASHINGTON D.C. Secţia de votare Nr. 252, Adresa: Ambasada Romaniei in Washington DC - 1607 23rd Street NW, Washington, DC 20008


ATLANTA Secţia de votare Nr. 253, Adresa: Centrul Academic şi Social al comunităţii româneşti (instituţie publică) - 664 Dickens Road, Lilburn, Georgia 30047


CHARLOTTE Secţia de votare Nr. 254, Adresa: Centru Educaţional şi Cultural „Romanian M. Society” - 9520 Faires Farm Road, Charlotte, NC 28213


CLEVELAND – Secţia de votare Nr. 255, Adresa: Sediul consulatului onorific - 526 Superior Avenue, Suite 1255, Cleveland, OH 44114

 

DALLAS Secţia de votare Nr. 256, Adresa: Centru cultural - 2312 Dorrington Dr., Dallas, TX 75228

 

HOLLYWOOD - Secţia de votare Nr. 257, Adresa: 2026 Scott Street, Hollywood, FL 33020


HOUSTON Secţia de votare Nr. 258, Adresa: Centru Cultural Român (sediu instituţie publică) - 318 Canino Road, Houston, TX 77076


NEW YORK - Secţia de votare Nr. 259, Adresa: 200 East 38th Street, New York, NY 10016


BOSTON – Secţia de votare Nr. 260, Adresa: Massachusetts Institute of Technology - 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139


PHILADELPHIA - Secţia de votare Nr. 261, Adresa: 1907 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103-5732


CHICAGO 1 Secţia de votare Nr. 262, Adresa: Consulatul General al Romaniei la Chicago: 737 N. Michigan Avenue, Suite 1170, Chicago, IL 60611


CHICAGO 2 Secţia de votare Nr. 263, Adresa: Logos Christian Academy - 7280 N. Caldwell Avenue, Niles, IL 60714


DETROIT - Secţia de votare Nr. 264, Adresa:777 Woodward Avenue, Suite 300, Detroit, MI 48226


MINNEAPOLIS - Secţia de votare Nr. 265, Adresa: 1250 East Moore Lake Drive, Suite 242, Minneapolis (Fridley), MN 55432


INDIANAPOLIS - Secţia de votare Nr. 266, Adresa: 4761 Industrial Pkwy, Indianapolis, IN 46226


LOS ANGELES – Secţia de votare Nr. 267 Adresa: Consulatul General al Romaniei la Los Angeles - 11766 Wilshire Blvd., Suite 200, Los Angeles, CA 90025


SAN FRANCISCO – Secţia de votare Nr. 268, Adresa: San Francisco Bay Area Casa Română - 26050 Kay Ave., Hayward, CA 94545


LAS VEGAS – Secţia de votare Nr. 269, Adresa: Sediu Societatea Româno – Americană din Las Vegas, Nevada - 1350 Red Rock Street, Las Vegas, NV 89146


SACRAMENTO – Secţia de votare Nr. 270, Adresa: Centrul Comunităţii Române (Romanian Community Center of Sacramento) - 5306 Walnut Ave., Building A, Sacramento, CA 95841


PHOENIX – Secţia de votare Nr. 271, Adresa: Arizona State University - 502 E Monroe, Suite C145, Phoenix, AZ 85004


PORTLAND – Secţia de votare Nr. 272, Adresa: Woodrow Wilson High School - 1151 SW Vermont, Portland, OR 97219


Salt Lake City – Secţia de votare Nr. 273, Adresa: Primăria Cotton Wood Hights - 1265 East Fort Union Blvd., suite 250, Cotton Wood Hights, Utah 84047SECTIILE de VOT din CANADA


OTTAWASecţia de votare Nr. 30, Adresa: Ambasada României la Ottawa - 655 Rideau Street, Ottawa, Provincia Ontario, K1N6A3


MONTREAL Secţia de votare Nr. 31, Adresa: Consulatul General de la Montreal - 1010 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, et. 6, Montreal, Provincia Quebec, H3A2R7


TORONTOSecţia de votare Nr. 32, Adresa: Consulatul General de la Toronto - 555 Richmond Street West, unit 1108, P.O BOX 210, Toronto, Provincia Ontario, M5V3B1


VANCOUVER Secţia de votare Nr. 33, Adresa: Consulatul General de la Vancouver - 555 Burrad Street, Two Bentall Centre, Suite 855, Vancouver, Provincia British Columbia, V7X1M8

 

Pentru alte detalii vizitati situl consulatului:  http://chicago.mae.ro/

Caut O romanca adeverata si gospodina pentru o relatie seriosa, io barbat de 45 de ani trecut prin viata si care stie sa appreciaza o femeie de calitate. Hai sa vorbim si sa ne cunoastem. Thanks

With a small donation, you choose to improve lives of millions of children. I am committed to donating my share and running the Chicago Marathon on October 12th for this cause. Search for the runner's name and click on the "Give now" button on the upper right corner!

Thank you

Cu o mica donatie, puteti contribui lo o viata mai buna pentru milioane de copii din intreaga lume. Am ales sa contribui si sa alerg la Chicago Maraton pe 12 octombrie pentru aceasta cauza. Cautati numele alergatorului si selectati butonul "Give now" situat in coltul din dreapta sus.

Multumesc

 

http://teamrmhc.kintera.org/faf/donorReg/donorPledge.asp?ievent=1097960&lis=1&kntae1097960=81CDC0CD51D74AB9AF850007AD63D0CA&supId=411278380

Pentru a va face vara mai frumoasa ,Biserica Sfanta Maria din Chicago, 4225 N Central av , il, 60634, face si vinde pentru dumneavoastra MITITEI in data de 26 iulie 2014!

Pentru informatii sunati la telefon nr.847-800-6522, Dl Ionita Chisarau

Tamaduitoare Beatrice va vine in ajutor pentru a va da o speranța pentru a va rezolva ori ce problema ori cât de gravă ea  va poate rezolva in numai 24 de ore garantat deține cheia dezlegari omului cheia pământului mostenita de la strabunica ei deschidere cărți gratuita programare tel 0753451044

Buna ziua,ma numesc daniel,Daca ma poate ajuta cine-Va cu un loc De munca in chicacgo,vb engleza nivel mediu,spaniola perfecta scris si vb,Dar Problema este ca eu Sunt in anglia (londra) mai exact,si mi-as dori sa ajung in chicago,Daca ma pute-ti ajuta,Va multumesc.nr.De contact este(00447448442590).

Ro Stage Theatre impreuna cu Teatrul de Nord Satu Mare si asociatia culturala Transfestsilvania Theatrum are onoarea sa va prezinte pe 17 si 19 Aprilie, de la orele 19:00 spectacolul "Frumosul, Desteptul si Uratul" (scris si regizat de Sorin Oros, director al Teatrului de Nord Satu Mare) la Stan Mansion (2408 N Kedzie blvd, Chicago IL).

Da! Vin artisti sat-mareni! Maramureseni-ardeleni care, daca te uiti mai bine, au priviri inteligente de banateni, energie de olteni si suflet de moldoveni! Deci sunteti cu totii invitati.

Puteti face deja rezervari la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/rostagetheatre

Înțeleg că româna nu e limba ta maternă, înțeleg că ai nevoie de un ajutor financiar, dar exprimă-te altfel. Dacă nimeni nu te ajută după primul anunţ, publică altul peste câteva zile. Nu publica 50 în doar câteva minute. Dacă cel puţin înveți să scrii și să te exprimi coerent în felul ăsta, atunci munca ta nu e în zadar. Sper că nu ți-am tăiat elanul.

ai nevoie de finanţare? Sunt respinse de Banca si vrei un împrumut pentru a satisface nevoile de orice? nicio problemă. Indiferent de situaţia ta financiară. Ofer credite ipotecare, credite comerciale, împrumuturi internaţionale, credite personale şi Exclusive educaţionale. Am oferi împrumuturi disponibile pentru oameni, alte publice şi private, şi multe companii. Sunt disponibil a-vă pe orice împrumut, real estate, de finanţare, şi mai mult. Ofer ambele împrumuturi pe termen lung şi scurt. Contactaţi-mă astăzi şi de a lua o primă clasă servicii financiare de creditare.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Locatia: 35240 N. Grant St., Third Lake, IL 60046

Directii: I94 towards Gurnee, Grant Ave. (IL132)West

exit then left on US-45 S and right on Grant Rd.

Mai multe informatii: Tel.: 773-353-7415

The event will take place at:

The Romanian Consulate General of Chicago
737 N. Michigan Ave
Olympia Center, Suite 2030

Chicago, IL 60611


"Come meet the experts and learn how to leverage your unique experiences and skills, break into demand industries, navigate corporate America, or build your business for success."
The Romanian Cultural Exchange (ROCX) is proud to partner with the Romanian Consulate General, Upwardly Global, Ericson Consulting Group, Institute for Entrepreneurial Studies - University of Illinois at Chicago, and the City of Chicago, Business Affairs and Consumer Protection (BACP) and offer topics most relevant to the Romanian community.

Sign up for the session 
that is most relevant for you! 
http://rocxnextmove.eventbrite.com/

 

About Romanian Cultural Exchange (ROCX): ROCX is a non-profit, Chicago based organization dedicated to promoting creative programs and projects in the context of Romanian-American cultural and educational exchange, as well as to endorsing Romania's image abroad. Our mission is to collaborate with other Romanian-American organizations towards a stronger and more unified community.www.romanianculturalexchange.org

Organizatia Caritabila Sf. Parascheva din Chicago va invita la a 3-a Editie a Turneului de Tenis 1&2 iunie, 2013Data:
sambata, 1 iunie: 10:00 am – 6:00 pm
duminica, 2 iunie: 3:00 pm – 6:00 pm

Unde?

Maine Township High School 1131 S Dee Rd, Park Ridge, IL (Dee & Devon)

Taxa participare:

$30/jucator (cash) sau $32/PayPal


Data limita de inscriere:

vineri, 31 mai, ora 7:00 pm

Pentru sponsorizari va rugam sa ne contactati la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la telefon 773-774-1677


Pentru informatii suplimentare despre turneu si donatii on-line va rugam accesati www.spcharity.org/tenis

Facebook: https://www.facebook.com/events/436632253097146/

Toate veniturile incasate in urma acestui eveniment vor fi directionate catre copii ajutati de organizatia caritabila Sf. Parascheva.

Ajutati-ne sa ajutam !

Organizatia caritabila Sfanta Parascheva a luat fiinta la data de 16 iunie, 2010 avand misiunea de a ajuta copii orfani sau cu o situatie sociala precara din Romania. Statutul de 501©3 a fost obtinut la data de 18 martie 2011.

V-ati gandit vreodata la copiii care au nevoie de o masa calda, de o casa in care sa creasca sau de o jucarie? Toate aceste mici binecuvantari le vor aduce un zambet pe buze, iar datoria noastra de crestini presupune sa facem si acest efort.

In momentul de fata in Romania sunt peste 350 000 de copii fara adapost, hrana si asistenta medicala. Cu totii avem o responsabilitate fata de acesti copii; nu putem fi indiferenti.

Haideti sa ii ajutam sa aiba o viata mai buna !

Oriunde v-ati afla puteti face donatii prin intermediul website-ului: www.spcharity.org

Saint Paraskeva Orthodox Charity

5410 N. Newland Ave., Chicago, IL 60656

Tel: 773-774-1677

Web: www.spcharity.org

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/spcharity

 

Aflati mai mulre detalii si inscrie-te AICI

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFÂNTUL ANDREI

PREZINTĂ

CĂTRE TINE DOAMNE

ÎMPREUNĂ SĂ NE FACEM AUZIT GLASUL RUGĂCIUNII, EXPRESIE A CREDINŢEI, A MINŢII, A INIMII ŞI A BUZELOR NOASTRE ÎNTRU SLAVA ŞI CINSTEA MARELUI PRAZNIC, ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS

 

CONCERT CORAL ÎN POSTUL PAŞTELUI

SUSŢINUT DE

CORUL BISERICII SFÂNTUL ANDREI

 

  

 

CONDUCEREA MUZICALA: ARUNA ŞERBĂNESCU

SOLIŞTI: LIDIA CALOIAN, CATALINA SIDEA, EMANUEL MATULA, MIHAI VLAD, EMIL TRIPA, MIHAI GEORGE BELOIU

 

Sâmbătă 20 Aprilie, 2013 ora 6:00PM

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFÂNTUL ANDREI

2417 N. Campbell, Chicago Illinois

Telefon: (847)828-1994

 

Acest eveniment face parte dintr-o serie de concerte de muzică corală ortodoxă românească prezentate de corul Bisericii Sfântul Andrei pentru a face cunoscuta românilor din diasporă, bogăţia muzicii corale ortodoxe din secolele XIX si XX. Programul va cuprinde compoziţii de Nicolae Lungu, Ion Popescu Runcu, Ioan Şerb, Gavriil Muzicescu, Gheorghe Şerbӑnescu şi Francisc Hubic.

 

Concertul va fi urmat de o masă de post. Intrarea gratuită. Donaţii pentru Biserica Sfântul Andrei sunt aşteptate, binevenite şi apreciate.

Sponsorizat de Arhiepiscopia Autocefală Ortodoxă Greacă din America si Canada & ARS Music International

 

 

Biserica Sfantul Andrei pe youtube

Imagini din Biserica Sfantul Andrei cu noua pictura si secvente din Concertul Sfinte Dumnezeule din 2012 pot fi vizionate pe youtube la adresa:

http://www.youtube.com/watch?v=6I44cCPvgkM&feature=youtu.be

"Ce-a Ajuns Romania!...Care Romania?!", este o comedie pamflet dupa texte de Tudor Musatescu si Dan Mihaescu. Cu: Simina Contras (Ro Stage Theatre) si Catalin Grigoras, Mihai Alexandru (Compania de Teatru "Become" din Sibiu, Romania)
Miercuri 17 Aprilie ora 7 PM, (Stan Mansion 2408 N Kedzie BLVD, Chicago, IL)
Info si rezervari la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau (224) 444-9449
www.RoStageTheatre.org

Ce te faci atunci când nu mai ai pe unde scoate cămaşa într-o ţară minunată, asaltată din păcate de incompetenţi, de non-valori şi de inculţi? Ce te faci în momentele de cumpănă ale vieţii când criza îţi bate la uşă, când speranţele pe care ţi le-ai pus în compatrioţii tăi şi în special clasa politică se năruie?

Little Bucharest Bistro organizeaza un concert cu Denisa!

Va asteptam pe 2 si 3 februarie la restaurantul Little Bucharest 3661 N Elston, 60618.

Pentru mai multe informatii contactati-ne la 7736048500.

Este prima oara cind vine Denisa in SUA si va promitem un show nemaipomenit

Ro Stage Theatre, prima companie de teatru romano-american din Chicago, alaturi de formatia “Artistic” prezinta super comedia “Seara de Ajun in familie”. Cele doua reprezentatii vor avea loc  la Trap Door Theatre, duminica,16 si respectiv 23 decembrie, ora 7 PM ! Locurile fiind limitate (40) sunteti incurajati sa faceti rezervari din timp la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau nr de tel: 224-616-0083 . Biletul va costa $25- iar suma adunata va ajuta actorii Trap Door Theatre (1655 W Cortland Ave, Chicago, IL) sa mearga vara viitoare  in turneu in Romania cu un spectacol superb de teatru care il are ca si autor pe Matei Visniec!!

http://2.bp.blogspot.com/-mxJZ0JKx1MU/ULeJ7cgnmSI/AAAAAAAAJ-E/atDEbfKR5PA/s1600/rostage.theatre.seara.de.ajun.chicago.2012.jpg

 

 

SEARA DE ARII SI “LIEDER”-uri cu solistul DANIEL PRUNARU-REAGAN (Bas)

VINERI 2 NOIEMBRIE 2012 @ 7PM
La: Romanian Heritage Center
7777 N. Caldwell Ave., NILES, IL

RO ACT THEATRE Co. va invita sa luati parte la: 
SEARA DE ARII SI “LIEDER”-uri
cu solistul
DANIEL PRUNARU-REAGAN (Bas)

Semifinalist in concursul: “Romanii au talent” (realizat de Pro-TV)
sezonul 2012-2013 ce urmeaza a fi transmis in primavara 2013.Cariera sa profesionala include performante pe scenele:
Operelor din Craiova, Constanta si Cluj
precum si in Roanoake Opera (Virginia),
Lyric Opera of Chicago, Santa Fe Opera
si Houston Grand Opera.


DIN REPERTORIU:
W.A. MOZART - Flautul Fermecat, Don Giovanni, si Nunta lui Figaro
G. Rossini - Barbierul din Sevilia * V. BELLINI - La sonnambula
G. VERDI - Simon Boccanegra * J. F. HALEVY - La Juive
G. B. BUONONCINI - Canzonette * F. CAVALLI - Canzonette
F. SCHUBERT - Lieder * S. T. AQUINAS - Panis Angelicus

CU: IOAN FLECHTENMACHER (pian) 

Succesul romanesc de box-office - Despre oameni şi melci, in regia lui Tudor Giurgiu - ajunge la Chicago International Film Festival.

Proiectiile vor avea loc la multiplex AMC RIVER EAST 21 dupa urmatorul program:

Sambata, Oct 13, de la ora 8:50pm

Duminica, Oct 14, de la ora 3:30pm

Va asteptam la film!

-----------

”Of snails and men”, the romanian hit comedy directed by Tudor Giurgiu, will be screened Saturday and Sunday at the Chicago International Film Festival !

The screening will take place at the AMC RIVER EAST 21 multplex and schedule is:

Sat Oct 13, 8:50pm

Sun Oct 14, 3:30pm

Hope to see you there!

 

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
SFÂNTUL ANDREI
Vă invită la o
Masă Tradiţională
După Postul Sfintei Mării
Duminică 19 August, 2012 ora 12:15
Masa  va avea loc in sala centrului cultural al  bisericii.  Pentru informaţii sunaţi la Domnul Floricel Ciocoi, telefon: 773-447-1311 sau Domnul Emanuel Matula, telefon :773-251-0485

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
SFÂNTUL ANDREI
Vă invită la o
Masă Tradiţională
După Postul Sfintei Mării
Duminică 19 August, 2012 ora 12:15
Masa  va avea loc in sala centrului cultural al  bisericii.  Pentru informaţii sunaţi la Domnul Floricel Ciocoi, telefon: 773-447-1311 sau Domnul Emanuel Matula, telefon :773-251-0485

2417 N. Campbell Ave
Chicago, IL 60645

www.bisericasfandrei.com

Preot Paroh: Gheorghe Pavel

Telefon 847-828-1994

 

Sunteţi invitaţi la o masă rotundă cu misionarul Ewald Frank pe tematica "Revenirea Domnului Isus Hristos şi împlinirea profeţiilor biblice". (O expunere a misionarului Ewald Frank urmată de o sesiune de întrebări pe aceste teme). Misionarul Ewald Frank expune prin Televiziunea Creştină Română din Chicago seria de predici intitulată: "Misiunea Apostolică Biblică şi Profetică". Data şi locul evenimentului: Sâmbătă, 11 august 2012 ora 6 P.M. la OMEGA BUSINESS CENTER 6818 West Belmont, Chicago, IL 60634. Intrarea este liberă. Cu această ocazie se va distribui gratuit literatură în limbile română şi engleză. Telefon: 253 243 2224

Biserica Ortodoxa Romana SF. Andrei

  invită la un

Barbeque

 

Sâmbătă 14 Iulie, 2012 ora 1:00

Petrecerea va avea loc pe proprietatea bisericii.  Din delicioasele bucate nu vor lipsi mititeii si carnatii. Programul va include muzica si tombola. Pentru informaţii sunaţi la: Domnul Floricel Ciocoi, telefon: 773-447-1311 sau Domnul Emanuel Matula, telefon :773-251-0485.

2417 N. Campbell Ave
Chicago, IL 60645

www.bisericasfandrei.com

Preot Paroh: Gheorghe Pavel

Telefon 847-828-1994

 

ROCX is organizing its first ever career development and networking skills workshop. Let ROCX help you direct your success!

Business networking has been an underlying premise of our encounters, realizing it can be a complicated art. We will impart lessons learned the hard way throughout the years of experience in our careers.

Join us as our team of panelists discusses everything we wish we had known: preparing for interviews, choosing schools, writing resumes, career and industry insights, and getting connected.

Connect with us on Facebook and Linkedin to learn more about our panelists, the company or institution they represent, and professional opportunities.

Industries Represented: Academia, Consulting, IT/Engineering, Financial Services, Entrepreneurship, Law, Health Care, Recruiting, Psychology, Law, and more.

Companies & Institutions: IBM Consulting, University of Chicago,  Loyola University,  Indiana University,  Gebler Trading, Thoughtworks,  Intellis LLC,  Neal, Gerber & Eisenberg LLP,Trading Technologies and more.

Click here for workshop details and registration! http://rocxyourcareer.eventbrite.com

 

About Romanian Cultural Exchange (ROCX): ROCX is a non-profit, Chicago based organization dedicated to promoting creative programs and projects in the context of Romanian-American cultural and educational exchange, as well as to endorsing Romania's image abroad. Our mission is to collaborate with other Romanian-American organizations towards a stronger and more unified community. www.romanianculturalexchange.org

 

Select Lounge situat la 2542 west Peterson Ave organizeaza revelion 2012..vino si petrece cu romanii tai un revelion de neuitat..pretul biletului 99$..aveti mai jos meniul de revelion  -  SELECT ULTRA LOUNGE GLADLY INVITES YOU TO WELCOME 2012 IN AN OUTSTANDING ATMOSPHERE ...99 $/PERS...

9-1O COLD PLATE APPETIZERS AND WELCOME DRINKS
10-12 DINNER AND FULL OPEN BAR
12 O"CLOCK CHAMPAGNE

MENU:
COLD PLATE APPETIZER :
DRY ITALIAN SALAMI, KALAMATA OLIVES, FRENCH BOURSINE CHEESE, SWISS CHEESE ,DANISH BACON, MIXED SALAD, CHICKEN WRAPS WITH MIXED SALAD, "SELECT' SANDWICHES

DINNER:
PORK TENDERLOIN GRILLED , FRESH HOME MADE SAUSAGES ,HOMEMADE MEATBALLS, CHICKEN SCHNITZEL ,SHOPSKA SALAD

DESSERT
MIXED SEASON COOKIES

FOR TICKETS AND RESERVATIONS PLEASE CALL. 773-600-1367(RADU AVRAM) OR YANNI BRAIN(773-727-0440)

Select Lounge situat la 2542 west Peterson Ave organizeaza revelion 2012..vino si petrece cu romanii tai un revelion de neuitat..pretul biletului 99$..aveti mai jos meniul de revelion  -  SELECT ULTRA LOUNGE GLADLY INVITES YOU TO WELCOME 2012 IN AN OUTSTANDING ATMOSPHERE ...99 $/PERS...

9-1O COLD PLATE APPETIZERS AND WELCOME DRINKS
10-12 DINNER AND FULL OPEN BAR
12 O"CLOCK CHAMPAGNE

MENU:
COLD PLATE APPETIZER :
DRY ITALIAN SALAMI, KALAMATA OLIVES, FRENCH BOURSINE CHEESE, SWISS CHEESE ,DANISH BACON, MIXED SALAD, CHICKEN WRAPS WITH MIXED SALAD, "SELECT' SANDWICHES

DINNER:
PORK TENDERLOIN GRILLED , FRESH HOME MADE SAUSAGES ,HOMEMADE MEATBALLS, CHICKEN SCHNITZEL ,SHOPSKA SALAD

DESSERT
MIXED SEASON COOKIES

FOR TICKETS AND RESERVATIONS PLEASE CALL. 773-600-1367(RADU AVRAM) OR YANNI BRAIN(773-727-0440)

Chicago International Film Festival (October 6-20) are doua filme romanesti in competitie:"Din dragoste cu cele mai bune intentii/Best intentions" si  "Loverboy".

http://www.youtube.com/watch?v=MkohTqmnVRo

http://www.youtube.com/watch?v=TkrBXpQ1Ct0

http://www.chicagofilmfestival.com/films_and_schedule/

Invitam copii, baieti si fete, intre 4 si 16 ani la scoala de fotbal Chicago Champs Soccer Academy. Academia are antrenori profesionisti. Inregistrare gratuita, uniforma gratuita, si prima saptamana gratuit. Programul academiei ieste nonstop, tot cursu anului. Echipele juaca in doi ligi. Va invitam pe toti, incepatori si avancati. Fotbalistii fuarte buni sunt scutiti de toate costurile.

Pentru mai multe informati vizitati websitu  Chicagosocceracademy.com

sau sunati la (773)-530-9392

Partenerii din SUA ai concursului "Miss Diaspora" invita domnisoarele cu varsta cuprinsa intre 16-23 de ani sa se inscrie la preselectie pe SUA, care va avea loc in luna iunie la Chicago, in cadrul festivalului "Origini Romanesti" (Romanian Heritage Festival). Doua dintre finaliste vor avea onoarea sa reprezinte SUA la finala care va avea loc anul acesta in Roma, Italia.

"Miss Diaspora" este un concurs de frumusete si spiritualitate romaneasca, adresat tinerelor de origine romana din diaspora. Finala concursului "Miss Diaspora" editia 2011 este organizat de Asociatia Pro Familia, Bucuresti, Romania, in colaborare cu Asociatia Romanilor din Italia.

Succesul celor 10 editii organizate pana acum demonstreaza un puternic impact emotional atat in tara cat si in comunitatile romanesti din intreaga lume.

Finalistele vor urma cursuri de pregatire pentru evolutia scenica si cursuri de cultura si spiritualitate romaneasca. Gala finala este un spectacol modern, antrenant in care finalistele isi pot demonstra atat inteligenta, spontaneitatea, farmecul, cat si apropierea de traditiile culturale ale poporului roman.

Domnisoarele interesate in mai multe detalii pot trimite un email la adresa:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Marian Petruta - Gandacul de Colorado

In zilele de sâmbătă si duminică, 18 si 19 iunie, in parcul St. Paul Woods (Oakton si Caldwell Ave.) va avea loc campionatul de fotbal romanesc "Arsenal Romanian Open Cup"

Organizat cu ocazia Festivalului Originii Romanesti, in Niles, Paul Marinescu invita 16 echipe de adulti sa participe la acest turneu.

Echipe castigatoare vor fii prezentate pe scena Festivalui unde Asociatia Presei Romanesti Nord Americane (NARPA) si ProTV din Romania vor recorda ceremonia oficiala ai turneului.

Inscrierile echipelor participante se face cu prioritate si cu maximum de 16 echipe (fara exceptii). Majoritatea spatiilor sunt deja rezervate cu 11 echipe inscrise.

Pentru mai multe informatii contactati pe Paul Marinescu la (847)809-0938 sau la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Noii parteneri din SUA ai concursului "Miss Diaspora" invita domnisoarele cu varsta cuprinsa intre 16-23 de ani sa se inscrie la preselectie pe SUA, care va avea loc in luna iunie la Chicago, in cadrul festivalului "Origini Romanesti" (Romanian Heritage Festival). Doua dintre finaliste vor avea onoarea sa reprezinte SUA la finala care va avea loc anul acesta in Roma, Italia.

"Miss Diaspora" este un concurs de frumusete si spiritualitate romaneasca, adresat tinerelor de origine romana din diaspora. Finala concursului "Miss Diaspora" editia 2011 este organizat de Asociatia Pro Familia, Bucuresti, Romania, in colaborare cu Asociatia Romanilor din Italia.

Succesul celor 10 editii organizate pana acum demonstreaza un puternic impact emotional atat in tara cat si in comunitatile romanesti din intreaga lume.

Finalistele vor urma cursuri de pregatire pentru evolutia scenica si cursuri de cultura si spiritualitate romaneasca. Gala finala este un spectacol modern, antrenant in care finalistele isi pot demonstra atat inteligenta, spontaneitatea, farmecul, cat si apropierea de traditiile culturale ale poporului roman.

Domnisoarele interesate in mai multe detalii pot trimite un email la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Va invitam sa participati la turneul de tenis de masa organizat de fundatia Charity Cup in beneficul copiilor orfani din Moldova.

Competitia va avea loc pe data de 26 Martie 2011, ora 10 AM la Midwest Bible Church (3441 N Cicero Ave. Chicago IL 60641.

Taxa de participare : $25

Inscrierile se pot face online pe site-ul www.charitycup.com sau sunand la 773.822.2139 (Diana Sipos).

Va rugam sa va inscrieti pana pe data de 25 Martie pentru a reusi sa impartim competitorii in grupe (avansati sau intermediari).

Va multumim si va asteptam cu drag!

Duminica 27 februarie la biserica SF Maria (4225n central) bake sale (eclere) cu donatie pentru GABI ACIU!!!!!!!

Va asteptam in munar cat mai mare!!!!!!

va multumim

Salutare Natiune!

Avem nevoie de ajutorul comunitatii.. Pe 21 Ianuarie, Livio & Roby sosesc la Chicago si dorim sa le oferim un eveniment de neuitat. Cu mic cu mare ne vom aduna la Spy-Bar sa facem galerie… Martin Buttrich si localnicii nostri Cezar & Cosmin v-or deschide seara. Haideti sa ne adunam si sa-i sustinem pe baieti! 

Multumim aniticipat, 

Echipa Seara Romaneasca (Cezar & Cosmin)

 

 

Photobucket

Pe data de 4 Decembrie 2010, Arsenal Soccer Club Academy a sustinut prima sesiune de fotbal la Culver Elementry School, in Niles. Numarul de copii inregistrati si calitatile lor de fotbalisti au depasit asteparile noastre. Website-ul www.arsenalscacademy.com va lua amploare cu fotografii si mai multe detalii pe saptamana viitoare.

Scoala de fotbal Arsenal S.C. Academy invita toti copiii (baieti si fete) intre virstele de 5 si 14 ani sa participe la sesiunile de iarna care vor lua loc la Culver Elementry School in Niles. Paul Marinescu si Chris Baciu vor invata copii aspectele tehnice, tactice si fizice si in acelasi timp sportivitate si eforturi comune in echipa.

Inregistrati acum fiindca locurile sunt limitate.

Pentru mai multe informatii puteti sa il contactati pe Paul la (847)809-0938 sau www.arsenalscacademy.com.

 

Chicago Champs Soccer Academy registriaza copi intre varsta de 5-18 ani, fete si baieti. Programul de pregatire este pe tuata durata anului in zilele de marti miercuri si joi intre orele 6 si 8. In perioda de iarna in sala.

In fie care weekend sant mecuri in NISL - YMCA.

Clubul are antrenori profesionisti cu o bogata experienta in fotbal

Inregistrarile sunt gratuite deasemenia overim uniforme gratuite

Pentru mai multe detali sunati la numaru de telefon (773)-530-9392

sau visitati website Chicagosocceracademy.com

Ce interesanta e lupta asta pentru putini banii ai comunitatii romane.

Pe de o parte, Branko organizeaza aceeasi chermeza suflata si lipsita de bun gust, dar aduce Iris, ceea ce e posibil sa ii aduca ceva audienta. Din nefericire pt Branko, romanashii de Chicago gusta mai degraba Gutza et co.

Pe de alta parta, “Romanian Heritage Festival,” cu un “advertisement” si website agramat si scris parca de un absolvent de scoala profesionala de lacatusi mecanici, se preconizeaza a fi o chermeza la fel de suflata si lipsita de bun gust, dar care e posibil sa ii sufle lui Branko “prostimea” interesata in ieftineala si manele. Si, pentru ca prostu nu-i prost destul daca nu-i si fudul, “Romanian Heritage Festival” se lauda ca “se poate si mai bine!”

Se pare ca prostia nu are limite! Felicitari Branko si “Romanian Heritage Festival!” Sunteti de o idiotenie si prost gust demne de OTV.

 

Pentru ca se poate si mai bine,

pentru ca meritam sa fim respectati,

pentru ca ne mandrim ca suntem romani,

organizam si va invitam pe toti la prima editie a festivalului romanesc autentic,

organizat de comunitate pentru comunitate!

 

ROMANIAN HERITAGE FESTIVAL - Sept. 18-19, 2010
in parcare la Romanian Heritage Center in NILES, IL

Adresa: 7777 N. Caldwell Ave., Niles, IL 60714


Parcare pentru 450 de masini in spatele cladirii pe proprietatea adiacenta, plus alte peste 500 de masini in parcari din apropiere fara restrictii, fara tichete si fara towing!

Invitati speciali din Romania:
RAOUL din Romania, Doru Octavian Dumitru, Aldo Blaga, Maria Timis

Campionat de fotbal, basket, tenis de masa si sah
in centrul sportiv al Scolii Culver Elementary School din Niles,
la doar 2 minute de festival!

Mancare ca la bunica acasa!
Veniti sa vedeti de unde a invatat si mama sa gateasca!

www.RomanianHeritageFestival.com

Prea multe detalii pentru a le pune aici!

P.S. Scuze, pagina de internet este doar in limba romana. Stiti, vrem sa ne laudam cu originea noastra romaneasca in special la americani unde ne facem reclama de ceva timp! Asa ca, aduceti-va si voi prietenii americani pentru ca este o ocazie rara!

Romanian Heritage Festival Menu

Romanian Heritage Festival Menu

Romanian Heritage Festival Menu

ANY QUESTIONS?

PRICES FROM $ 1.00 TO $ 5.00 FOR DESSERT

FOOD FROM $ 3.00 TO $ 9.00

BEER & WINE FROM $ 3.00

COKE, SOFT DRINKS & COFFEE $ 2.00

 

Theatre Y presents Andras Visky's "Juliet,"  Sept.10 - Oct. 3 at the Royal George Theatre Center 1641 N. Halsted St., Chicago. Melissa Hawkins stars in Visky's biographically-based tour de force, directed by Karin Coonrod, who staged the critically acclaimed production of Visky's "I Killed My Mother" earlier this year. This riveting 90-minute solo work subtitled "A Dialogue About Love," Is the story of how a woman's enduring love is tested while she is imprisoned with her children with no chance of survival. Plays International Magazine says "without a gram of sentimentality, 'Juliet' still reminds us that crocuses bloom-even in the snow. "Juliet" documents the true story of the parents of Transylvanian writer Visky. In 1939, HIS father fled Romania for Hungary, Where he was concerned owners to meet his future wife. After World War II, they decided to return to Transylvania, by then, part of Romania. Acting in opposition with the dictatorship Visky's father was sentenced to 22 years in prison by the Communist authorities for crime of "organization against socialist public order," and his wife and seven children were deported to the Romanian gulag a thousand kilometers from their home. Visky was only years old at the time. Performances of 'Juliet are Thursdays and Fridays at 8 pm, Saturdays at 5 (except Press Opening--Sept. 11) and 8 pm; and Sundays at 3 pm Tickets are $25, $15 for students with id. For tickets or more information call 312.988.9000 or visit theroyalgeorgetheatre.com or tickmaster.com.


                        

                                        Chemare pentru biserica demnităţii româneşti din Scandinavia

                                                                 Fraţi români de pretutindeni,

  Capitala Suediei este în prezent un loc cu un potenţial uriaş pentru recâştigarea percepţiei pozitive în Europa a românilor aflaţi în afara ţării. La Stockholm, încep în aceste zile lucrările unui proiect românesc extrem de ambiţios, iniţiat şi dezvoltat aici. Acesta se va integra perfect în peisajul scandinav, va  evidenţia valorile spirituale autentice ale poporului român, va contribui la integrarea mai bună în societatea suedeză precum şi la dialogul multicultural din complexa societate scandinavă. Centrul proiectului este o biserică maramureşană din lemn în jurul căreia un complex arhitectural destinat activităţilor culturale, sociale şi dialogului ecumenic va fi locul din care BLOCKEDesc acţiuni concrete menite a aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc şi promovarea sa  în armonie cu valorile societăţii suedeze şi europene, în general.
  Primarul oraşului Stockholm a apreciat că acest proiect este "unic pentru Europa de Nord".
 După încercări asidue din partea Asociaţiei Culturale româno-suedeze "Frăţia" în colaborare cu Biserica Ortodoxă Română "Adormirea Maicii Domnului" din Bredang, s-a reuşit obţinerea din partea statului suedez a 9000 metri pătraţi de teren, în Capitala Suediei pentru realizarea proiectului construirii noii biserici ortodoxe, cu arhitectura tradiţional-românească şi a complexului cultural.
 Pe lângă biserica de lemn, care va fi ridicată cu sprijinul fraţilor noştri români, şi nu numai, Centrul Intercultural din Stockholm va cuprinde: casă de cultură (cu săli de conferinţe, sală de teatru, sală de spectacole, ateliere meşteşugăreşti ş.a.), şcoală şi grădiniţă românească, muzeu, foişor pentru oficierea slujbelor religioase în aer liber etc.
  Comunitatea românilor din Suedia are astfel posibilitatea de a câştiga, în numele şi spre folosul tuturor fraţilor noştri, respectul Europei, într-o capitală europeană a unei foarte importante ţări care deţine până la sfârşitul anului 2009 preşedinţia Comisiei Europene.
   Această realizare este aşteptată de 20 de ani atât de enoriaşii bisericii cât şi de Asociaţia Frăţia. Prin realizarea proiectului se deschide posibilitatea răspândirii unei arhitecturi maramureşene unice în Suedia şi care va fi sub protecţia UNESCO.
   Arhitectura întregului complex maramureşean a fost realizată de către arhitectul român Dorel Cordoş iar sculptorul artizan Viorel Mihiş din localitaea Baba, Maramureş, a făurit în totalitate mobilierul sfântului locaş, iconostasul şi decoraţiunile exterioare ale bisericii, urmând ca la Stockholm să sculpteze porţile maramureşene şi decoraţiunile exterioare ale casei de cultură. Biserica de lemn se află în prezent în Maramureş, la Poienile Izei, şi a fost executată de către preotul Ion Pop, împreună cu meşterii săi.
   Terenul pe care se doreşte construirea bisericii a fost obţinut în vara anului 2006, în urma unor demersuri făcute de preotul Gheorghe Borca din Parohia Ortodoxă Română "Adormirea Maicii Domnului" Bredang-Stockholm şi de conducerea Asociaţiei "Frăţia", Elena Borca (preşedinte) şi Mirela Muth (vicepreşedinte).
 Piatra de temelie pentru prima biserică ortodoxă română de lemn, în stil maramureşean, din nordul Europei a fost pusă  duminică, 26 aprilie 2009,  la Stockholm, după Sfanta Liturghie arhierească oficiată de către Înalt Prea Sfinţitul Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, împreună cu Preasfinţitul Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.
  Viziunea noastră este aceea că prima biserică românească ridicată în Suedia şi în Scandinavia va deveni pentru locuitorii din regiune un forum care va întări mai mult relaţiile apropiate dintre cultura română şi ceea suedeză, cât şi relaţiile dintre artă şi credinţă.
  Aici, tineretul poate învăţa să ducă mai departe moştenirea noastră culturală şi în acelaşi timp să primească o preocupare constructivă. Acesta va fi şi un punct de întâlnire ecumenic pentru toate bisericile din regiune.Toate părţile complexului vor funcţiona conform normelor suedeze şi vor fi deschise pentru toţi cei interesaţi.
  Sămânţa spirituală a strădaniei preotului paroh Gheorghe Borca începută încă de acum 23 de ani, (alăturându-i-se, în urmă cu 14 ani, şi membrii Asociaţiei Culturale "Frăţia", în frunte cu Elena Borca, preşedintele acestei organizaţii) a început să rodească în sufletele românilor de pretutindeni care se alătură acţiunii de strângere de fonduri demarată de comunitatea română din Suedia, întrunită în mare parte în Asociaţia Frăţia, pentru ca lăcaşul de cult să poată fi realizat, iar alături de el să fie ridicat un aşezământ care să reprezinte România.
   În "Cartea de Aur" a Bisericii şi a complexului care va deveni Centru Ecumenic în una din cele mai importante capitale europene vor figura numele tuturor ctitorilor care au contribuit la ridicarea acestui edificiu ce se doreşte o dovadă vie în lumea scandinavă şi în Europa a vitalităţii, vredniciei românilor şi a autenticelor valori milenare care i-au ajutat, încă odată, să construiască şi în vremuri de restrişte. Acest document va fi păstrat la loc de cinste, spre veşnică pomenire şi aducere aminte generaţiilor viitoare despre demnitatea de a fi român, pentru care s-au sacrificat românii de pretutindeni şi cei ajunşi în Scandinavia, la începutul acestui mileniu aducător de mult zbucium şi al unei pribegii de o dimensiune fără precedent în istoria poporului nostru. 
   Într-un moment istoric de restrişte, în care numele de român a fost lovit pe nedrept cu vorbe de ocară, acesta este scopul nobil în jurul căruia sunt chemaţi să se unească  toţi fraţii noştri dornici să aducă o contribuţie cât de mică la repararea acestei realităţi dureroase şi la împlinirea unei nevoi spirituale româneşti de trăire creştinească pe aceste meleaguri.
  În acest context, din respect pentru istoria României şi pentru cea a Regatului Suediei, ţară care ne-a oferit aceste oportunităţi, considerând că - aflându-se mai presus de interese politice mărunte, aşa cum a dovedit prin destin şi fapte - garanţia cea mai vizibilă a demnităţii românilor şi acţiunilor oneste ale acestora este Coroana României şi în special Majestatea Sa Regele Mihai I, Asociaţia Frăţia supune atenţiei Casei Regale a României proiectul  în sprijinul căruia privim cu speranţă la perspectiva implicării Coroanei României, cu un mesaj public de sprijin din partea Majestăţii Sale Regele, din partea Membrilor Casei Regale a României, în cadrul campaniei de strângere a fondurilor care se derulează. Aceasta va uni şi va da putere românilor din Stockholm şi nu numai, să realizeze un obiectiv important pentru fraţii noştri din Suedia, aducător de prestigiu naţiunii şi de folos ţării.

                                   Asociaţia Culturală Româno-Suedeză "Frăţia"

Cei care doresc sa se alăture eforturilor de ducere la împlinire a acestui proiect pot contribui financiar prin depuneri în contul Asociaţiei Frăţia utilizând datele prezente pe siteul Asociatiei, www.fratia.se
 sau luând legătura cu Asociaţia, folosind următoarele date de contact:
          
Asociaţia Culturală Româno-Suedeză FRĂŢIA
 Web site -  www.fratia.se
 Box: 2072 127 02 Skarholmen Org.nr. 802401-2190 Pg. 107 64 68 - 6 BG: 5923 - 7941
 Tel. 08 - 531 807 44
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

More Articles ...

Page 1 of 3

RoCo: Centrul Comunitar

Statistici

Users
13550
Articles
21569
Articles View Hits
25515986