SERVICII NOTARIALE :

Procurile și declarațiile trebuie să conțină elementele de identificare ale mandantului și ale mandatarului și să precizeze în mod exact scopul mandatului. Ele trebuie să fie redactate în limba română. Actele care conțin precizări neconforme cu legislația română, ordinea de drept sau siguranța națională nu pot fi autentificate.

În funcție de țară, procurile și declarațiile întocmite de cetățenii români pot fi folosite în România și în lipsa autentificării consulatului român.

În Statele Unite ale Americii, stat semnatar al Convenției de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, procurile sau declarațiile întocmite de cetățenii români pot fi autentificate de un notar local, urmând ca apoi să fie aplicată Apostila de autoritățile competente ale Statelor Unite ale Americii. Documentele legalizate cu Apostila sunt valabile, în temeiul Convenției, pe teritoriul României, fără îndeplinirea vreunei alte formalități. Totuși, în cazul în care actul notarial nu este întocmit bilingv (în limba română și engleză), va trebui tradus în limba română pe teritoriul României.

Procurile şi declaraţiile necesare în cadrul procedurilor consulare de obţinere a paşapoartelor româneşti, acte de identitate sau acte de stare civilă din teritoriul României pot fi autentificate numai de ambasadele sau consulatele României (în acest caz nu se aplică procedura legalizării cu Apostilă sau cea a supralegalizării administrative).

Pentru legalizarea copiilor de pe înscrisuri, persoanele interesate trebuie să prezinte funcţionarului ambasadei sau consulatului român înscrisul original a cărui copie se legalizează şi un document de identitate valabil.

Pentru recunoașterea de către autoritățile române a valabilității și efectelor unei procuri sau a unei declarații redactată în străinătate, legea prevede doua proceduri distincte:

a) autentificarea actului de către consul sau

b) certificarea documentelor întocmite de un notar SUA, cu apostila prevazută de Convenția de la Haga din 1961 privind scutirea de legalizare a actelor publice, de către Secretarul de Stat al Statului pe teritoriul căruia se întocmesc documentele.

 SEDIUL :3217 W BRYN MAWR AVE,CHICAGO ,ILL,60659

INFORMATII :TIBERIU 773 7440248

                    

 

RoCo: Centrul Comunitar

Statistici

Users
13742
Articles
21729
Articles View Hits
26129580