Traducator autorizat de Ministerul Justitiei, pentru limbile engleza, spaniola si romana, efectuez traduceri in orice domeniu, inclusiv literar, tehnic, medical, juridic, economic. Pentru detalii puteti suna la 6308358876 sau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Traduceri acte


 • acte auto şi taloane auto;
 • diplome, foi matricole, situaţii şcolare şi alte acte de studii;
 • certificate de naştere, certificate de căsătorie, certificate de deces, carţi de identitate, caziere judiciare;
 • invitaţii;
 • adeverinţe medicale, bilete de analiză, de internare sau ieşire din spital;
 • contracte, acte constitutive, diverse hotărâri provenite de la instanţele de judecată, acte notariale, dosare de emigrare etc.Traduceri juridice


 • contracte;
 • acte constitutive;
 • sentinţe, procuri;
 • acte studii;
 • caziere;
 • dosare emigrare;
 • programe analitice;
 • adeverinţe.


Traduceri bancare


 • condiţii de creditare;
 • extrase de cont bancar;
 • asigurări;
 • ordin de transfer bancar;
 • rapoarte de audit bancar.Traduceri financiare


 • dosare de participare la licitaţii;
 • dosare finanţare europeană;
 • leasing;
 • adeverinţe/declaraţii de venit.Traduceri contabile


 • bilanţuri;
 • rapoarte de audit;
 • facturi de import/export.Traduceri comerciale


 • certificate de origine a mărfii;
 • certificat constatator;
 • acte ale societăţilor comerciale:
  • certificate de înmatriculare;
  • acte constitutive;
  • acte adiţionale;
  • caziere fiscale;
  • contracte de vânzare-cumpărare;
  • închiriere;
  • asociere.


Traduceri în domeniul transporturilor


 • declaraţii vamale;
 • declaraţie de însoţire a mărfii;
 • licenţe de transport;
 • acte auto.Traduceri medicale


 • articole medicale, documente de informare a pacienţilor (consens informat);
 • informaţii despre pacienţi, scrisori medicale, fişe medicale, bilete de ieşire din spital;
 • reţete medicale, prospecte medicale;
 • ghiduri de utilizare pentru personal medical şi pacienţi;
 • echipament medical: manuale şi broşuri de prezentare;
 • chestionare medicale;
 • software medical;
 • studii clinice, farmacologie, biologie;
 • chestionare medicale;
 • texte din orice specialitate medicală.Traduceri tehnice din diferite domenii de activitate:

 • industria lemnului;
 • chimie;
 • construcţii;
 • inginerie;
 • electrotehnică;
 • electronică;
 • medicină;
 • industria alimentară;
 • industria textilă;
 • devize;
 • oferte de lucrûri;
 • manuale de utilizare a aparaturii;
 • manuale de utilizare a echipamentelor medicale;
 • broşuri, prospecte, tratate;
 • site-uri web.


Lucrez si in regim de urgenta. Seriozitate, rapiditate.