Traducator autorizat de Ministerul Justitiei, pentru limbile engleza, spaniola si romana, efectuez traduceri in orice domeniu . Pentru detalii puteti suna la 6308358876 sau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Traduceri acte

 

 • acte auto şi taloane auto;
 • diplome, foi matricole, situaţii şcolare şi alte acte de studii;
 • certificate de naştere, certificate de căsătorie, certificate de deces, carţi de identitate, caziere judiciare;
 • invitaţii;
 • adeverinţe medicale, bilete de analiză, de internare sau ieşire din spital;
 • contracte, acte constitutive, diverse hotărâri provenite de la instanţele de judecată, acte notariale, dosare de emigrare etc.

 

 

Traduceri juridice

 

 • contracte;
 • acte constitutive;
 • sentinţe, procuri;
 • acte studii;
 • caziere;
 • dosare emigrare;
 • programe analitice;
 • adeverinţe.

 

Traduceri bancare

 

 • condiţii de creditare;
 • extrase de cont bancar;
 • asigurări;
 • ordin de transfer bancar;
 • rapoarte de audit bancar.

 

 

Traduceri financiare

 

 • dosare de participare la licitaţii;
 • dosare finanţare europeană;
 • leasing;
 • adeverinţe/declaraţii de venit.

 

 

Traduceri contabile

 

 • bilanţuri;
 • rapoarte de audit;
 • facturi de import/export.

 

 

Traduceri comerciale

 

 • certificate de origine a mărfii;
 • certificat constatator;
 • acte ale societăţilor comerciale:
  • certificate de înmatriculare;
  • acte constitutive;
  • acte adiţionale;
  • caziere fiscale;
  • contracte de vânzare-cumpărare;
  • închiriere;
  • asociere.

 

Traduceri în domeniul transporturilor

 

 • declaraţii vamale;
 • declaraţie de însoţire a mărfii;
 • licenţe de transport;
 • acte auto.

 

 

Traduceri medicale

 

 • articole medicale, documente de informare a pacienţilor (consens informat);
 • informaţii despre pacienţi, scrisori medicale, fişe medicale, bilete de ieşire din spital;
 • reţete medicale, prospecte medicale;
 • ghiduri de utilizare pentru personal medical şi pacienţi;
 • echipament medical: manuale şi broşuri de prezentare;
 • chestionare medicale;
 • software medical;
 • studii clinice, farmacologie, biologie;
 • chestionare medicale;
 • texte din orice specialitate medicală.

 

 

Traduceri tehnice din diferite domenii de activitate:

 

 • industria lemnului;
 • chimie;
 • construcţii;
 • inginerie;
 • electrotehnică;
 • electronică;
 • medicină;
 • industria alimentară;
 • industria textilă;
 • devize;
 • oferte de lucrûri;
 • manuale de utilizare a aparaturii;
 • manuale de utilizare a echipamentelor medicale;
 • broşuri, prospecte, tratate;
 • site-uri web.

 

Lucrez si in regim de urgenta. Seriozitate, rapiditate.