AGENTIA DE DETECTIVI PARTICULARI

SC PORTAL FOR SRL Deva-Hunedoara

Cod unic de înregistrare 22171265

Nr.de ordine în registrul comertului J20/1071/26.07.2007  

Licenta de functionare Nr.14648-HD-00337 emisa de IGPR

Tel.0722212686-0744569698

SREVICII

PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

ALTE SERVICII

       Reţineţi!
   
Găsiţi consilierul şi investigatorul potrivit indiferent cu ce problemă vă confruntati!

    Vă propunem şi punem la dispoziţie un număr considerabil de servicii si specializări în urmatoarele domenii: 

  

PERSOANE JURIDICE

-verificarea si testare sistemelor tehnice si umane de siguranta si pain obiectivele economice private ;

-activitati de "mystery shopping" la sucursale-filiale bancare si alte firme privind disponibilitatea personalului fata de virtuali clienti;

-bonitatea  firmelor angrenate în asocieri, a  persoanelor fizice etc;

-cautarea, descoperirea, conservarea şi predarea spre administrare(organelor competente) a probelor şi mijloacelor  materiale de probă în diferite cazuri (contracte asigurari etc.);

-activitati de cautare, descoperire si recuperare a masinilor si utilajelor deturnate din firme si mari concerne(contracte de lizing nule);  

-studii si evaluari psihologice, capcanări chimice, supraveghere video ascunsă, verificarea CV-lui angajatilor;

-consiliere de specialitate pe probleme specifice în societatile private privind organizarea si păstrarea secretului de serviciu, scurgerile de informatii  spre concurenta, securitatea firmei si a personalului  etc; 

-descoperirea si probarea actelor de neloialitate din partea angajatilor care aduc deservicii societatii;

-documentarea si combaterea cocncurentei neloiale;

    -consilierea persoanelor juridice şi fizice în cazurile de suspiciune de fals, uz de fals, descoperirea documentarea şi probarea situaţiilor în care s-au folosit falsuri în acte publice, scris olograf, semnături, tehnica-documentelor etc; 

 

PERSOANE FIZICE

-investigatii-cercetari-verificări ipotecare,cadastrale,testamentare, etc; 

-cautarea, investigarea cazurilor de pierdere sau dispariţie a persoanelor în decursul unor perioade date de timp; 

-investigaţii privind ocupatia, anturajul, adresa, starea civila, stilul de viaţă conduita si moralitatea publică a unei persoane; 

-investigatii privind bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila, comerciala, penala, etc., instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces, obtinerea de probe si activitati de recuperarea bunurilor instrainate;

-verificarea-căutarea de documente in arhive publice şi private, întocmirea  arborelui genealogic; 

-verificarea si supravegherea persoanelor din anturajul minorilor; 

-obtinerea de probe in cazuri de discriminări sociale pe criterii etnice, religie, simpatii politice, BLOCKED, hărţuire BLOCKEDuală sau în alte cazuri de interes privat;

-găsirea persoanelor debitoare care se ascund şi a bunurilor ascunse sau nedeclarate de acestea;  

                            • Alte investigatii la cererea clientului. 

 

Administrator

Jrs. O  M. 

Detectiv 

 Atestat seria HD nr.01030 

Tel. 0722212686-0744569698

 

 


RoCo: Centrul Comunitar

Statistici

Users
12932
Articles
21193
Articles View Hits
23949761