Publicarea acordului No. 001/GC/Dru/GOV-CA-IWC-2016-2017.
Bună ziua dragi cetăţean
grijile nu mai mult pentru proiect agricole sau alte

 

Eligibilitate pentru credit
Orice client de Fat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
... Prezint un proiect (sau activitate) viabile, profitabile, capabil să se ocupe
scadenţe a împrumuturilor solicitat rambursare;
... Beneficiază de capacitatea juridică deplină;
Observatorul Naţional de ocupare şi formare 59

 

CONDIŢII DE INTERVENŢIE
-Perioada de împrumut maxim = 15 ani
-Amânarea maxim = 05ans
-Suma creditelor = 1. 500 000 euaro
Rata dobânzii
-Comerţul, industria de servicii, artizanat: 13 %
-Agriculturã si animale = 10 %
-Activităţi profitabile ale persoanelor cu dizabilităţi = 4 %
Observatorul Naţional 60 de ocupare şi formare profesională
... accepta garanţie de echipamente, utilaje şi comerţ Fondului
;
... Accepta o asigurare de deces;
... Au un proiect de echilibrat sau cel puţin sub control;
... În cazul grupurilor de persoane (asociaţii, cooperativele, grup,
etc.), sunt de acord să se conformeze principiului legătură comun între
Membri
... În plus ste poate în funcție de natura riscurilor asociate cu activitatea, necesită
client:
... Cel puţin o aprobare sigur;
... Un minim de plată în jos de 10 % din suma solicitată.
Taxele de urmărire sunt stabilite la 10 % din suma solicitată şi sunt responsabilitatea debitor proaspete care luis va fi înapoi.
... inclusiv sau legate de ocuparea forţei de muncă în categoria micro sau mici afaceri. Candidaţii eligibili, indiferent de activitatea şi alte întreprinderi agricole sau neagricole respecta statutul de micro / mici afaceri.

 

Procedurile de acordare a creditelor
... Trimite o cerere de împrumut FACI secretar care se specifică obiectul şi
valoarea ajutorului solicitat
Adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
... Fişier un caz de următoarele tipuri de proiect panza la Fat;
... Accepta pentru a semna contractul de credit, condiţie sine-quanon
orice mobilizare a creditului.
 

Please login to post a comment.